Grupputveckling mot att bli mer effektiva och högpresterande har alltid varit i fokus och mängder av olika strategier och managementmetoder har avlöst varandra men vad är egentligen bevisat?

Det går att mäta effektiviteten i en grupp och prof. Susan Wheelan har efter 40 års forskning kunnat visa att GDQ (Group Development Questionnaire) är ett vetenskapligt bevisat sätt att mäta och utveckla grupper mot att bli högpresterande.

Högpresterande arbetsgrupper upplever större tillfredställelse på jobbet och levererar dessutom bättre resultat med högre kvalitet samt uppskattas av kunder, ledning och samarbetspartners.
Mätverktyget GDQ mäter gruppens samarbetseffektivitet och 60 indikatorer inom 13 områden. Med hjälp av dessa kan gruppen få veta exakt vad den behöver jobba med för att arbeta smartare och effektivare tillsammans. I GDQ fokuseras det på samarbetseffektiviteten och genom att gruppen analyserar 60 indikatorer inom 13 områden så lyfts det fram exakt vad som behöver förstärkas för att kunna arbeta effektivare och nå nästa fas i utvecklingen mot att bli ett högpresterande team.

Wheelans forskning visar hur arbetsgrupperna kan befinna sig i olika gruppfaser, 1-4 och fungerar på olika sätt och har olika svårt att fungera tillsammans vilket påverkar effektiviteten och trivseln i gruppen. I skattningen så framkommer i vilken fas gruppen befinner sig i och skapa en handlingsplan som beskriver hur gruppen kan avancera till nästa fas och kanske till slut nå fas 4 där endast ca 15% av världens arbetsgrupper befinner sig. Prof Susan Wheelan kallar de olika faserna för:

fas 1 Tillhörighet och trygghet
fas 2 Opposition och konflikt
fas 3 Tillit och struktur
fas 4 Arbete och produktivitet

I vår kommer Andreas på Cognitus att certifiera sig i GDQ-mätningen och använder det digitala verktyget Teambook för att stötta och följa gruppernas utveckling. Detta i kombination med gedigen kunskap och erfarenhet i inlärningspsykologi och hur man applicerar beteendeinterventioner i organisationer så finns kunskapen att stärka gruppernas utveckling inom sina förbättringsområden mot att bli högfungerande. Fas 4 är möjlig för grupper som inte bara mäter sin grupptillhörighet utan också vidtar de nödvändiga åtgärder för att utvecklas mot att bli mer effektiva. Att endast veta hur man ska ta sig från punkt A till B är första steget, att utveckla verktyg för att ta sig dit ökar sannolikheten att nå till målet samt minskar tidsåtgången.

GDQ och KBT med färger3

Kontakta oss för att få höra mer om hur GDQ, KBT och OBM kan användas för att utveckla era grupper, team och organisation till att bli högeffektiva vilket ökar välbefinnandet, prestationen och lönsamheten.

 

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit