COGNITUS

Cognitus erbjuder professionell utveckling med evidensbaserade metoder på kvällstider och helger.

Coaching för chef och ledare

Utifrån en grund i Mindfulnessbaserat och konsekvensstyrt ledarskap utvecklar vi de färdigheter du behöver för att vara en mer effektiv och
välmående ledare med fokus på ökat välbefinnande, prestation och lönsamhet.
Metoden är särskilt effektiv för att arbeta med chef och ledare under hög stress och i svåra situationer.

Mindfulness

Vi övar i grupp eller individuellt för att utveckla din förmåga att vara uppmärksam och fokuserad i nuet, öka din förmåga att
hantera stress och intensiva känslor.
Utveckla en djupare insikt i hur du fungerar som människa och lär dig agera medvetet i riktning mot dina personliga mål.

KBT

Vi arbetar tillsammans för att identifiera och stärka effektiva beteenden som rör dig mot dina personliga mål och bryta dysfunktionella beteenden
som skapar begränsningar i din livskvalité.